152. Piesza Piotrkowska Pielgrzymka na Jasną Górę

Jak wiemy, tegoroczna Pielgrzymka na Jasną Górę będzie przebiegała inaczej niż poprzednie.

Główny Inspektor Sanitarny nakłada na organizatorów wiele obostrzeń i wymogów, co pociąga za sobą ograniczenia liczby i wieku Uczestników, ale przede wszystkim duże koszty. Chcemy zrobić wszystko aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim Pątnikom, dlatego w najbliższą niedzielę w każdej parafii zorganizowana zostanie zbiórka ofiar na organizację tegorocznej Pielgrzymki. Z góry składam serdeczne "Bóg zapłać" za wsparcie i zapewniam o modlitwie "w drodze".
Ks. Jacek Tyluś - Kierownik Pielgrzymki