Kontakt / Zapisy

Kontakt / Zapisy

Piesza Pielgrzymka Piotrkowska na Jasną Górę  11 lipca 2016 r. Zapisy od  4 lipca (Poza niedzielą 10 Lipca) Parafia św. Jakuba (fara) ul. Krakowskie Przedmieście 2 Dzieci do 5-tego roku życia - 0zł. Dzieci do lat 16 (urodzone po 2000 r.) – 35 zł Młodzież 16-18 lat, ucząca się oraz studenci (za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej) – 45 zł Dorośli 55 zł Osoba bezrobotna - 27zł (za okazaniem zaświadczenia) Opłata za dodatkowy bagaż - 10 zł Zapisy na pielgrzymkę od dnia 4 lipca 2016 r. w godzinach pn.-sb. 16:00-19:00 w salce Piusa X przy parafii farnej. Przy zapisie: - należy okazać się ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, legitymacja studencka, szkolna itp.) - podać dane takie jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres, parafię oraz który raz uczestniczy się w pielgrzymce - osoby niepełnoletnie w wieku 16-18 lat, które zamierzają pielgrzymować bez opieki osoby dorosłej, zgłaszają się do zapisu z rodzicem, który na miejscu wypełnia odpowiednie oświadczenie, że zgadza się na uczestnictwo dziecka w pielgrzymce - dzieci do lat 15 mogą dokonać zapisu tylko w towarzystwie osoby dorosłej, która pielgrzymuje w tej samej grupie i na czas pielgrzymki przejmuje odpowiedzialność za osobę nieletnią   SAMOCHODY PRYWATNE NA PIELGRZYMCE W pielgrzymce uczestniczyć mogą samochody prywatne pod warunkiem ich zgłoszenia i zarejestrowania u Kierownika pielgrzymki do dnia 11 lipca. Potwierdzeniem zarejestrowania tych samochodów będzie ich odpowiednie oznakowanie za pomocą materiałów otrzymanych przy rejestracji.