152. Piesza Piotrkowska Pielgrzymka na Jasną Górę

W roku 2018, po raz 149 miała miejsce Piesza Piotrkowska Pielgrzymka na Jasną Górę. Z matematycznego rachunku wynika, że pierwsza pielgrzymka z Piotrkowa mogła wyruszyć w 1869 roku. Tego roku do Świętej Anny ( miejscowość leżąca na szlaku pielgrzymek zdążających na Jasną Górę) przybyły Siostry Dominikanki, wyrzucone z Piotrkowa – w ramach kasaty klasztorów. Niestety nie ma żadnych dowodów potwierdzających obecność pielgrzymów w tym miejscu i w tym czasie.

W Regestrze Kompanii przychodzącej w latach 1833 – 1836 na Jasną Górę odnotowane jest przyjście Kompanii z Piotrkowa Trybunalskiego w roku 1834 w liczbie 160 osób.

Na podstawie Regestru Kompanii w latach 1861 – 1883 można stwierdzić, że Kompania na Jasną Górę przybywała w dniu 15 lipca, by brać udział w uroczystości odpustowej Matki Bożej Szkaplerznej – 16 lipca. Nie zawsze jednak tak było. W latach następnych 1888 – 1900, data wpisu przybycia oscylowała pomiędzy 14 a 15 lipca.

Ukazujący się w latach 1872 – 1914 w Piotrkowie – stolicy Guberni do której należała Częstochowa – tygodnik ,, Tydzień” potwierdza wyjście Kompanii z miasta Piotrkowa oraz mieszkańców okolicznych wsi do Częstochowy dnia 12 lipca.

Podczas I wojny światowej, trwającej od 1 sierpnia 1914 do 11 XI 1918 roku, rządy okupacyjne Niemiec i Austrii zabroniły wszelkich pielgrzymek na Jasną Gór. Ruch pątniczy ustał prawie zupełnie. Po zakończeniu wojny z Niemcami tj. w 1918 roku i do roku Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, ruch pątniczy, choć nie wzbroniony przez nasz ówczesny rząd, to jednak siłą wypadków i wojennych został skrępowany. Jego natężenie wzmogło się nieco w 1921 roku.

Dokumenty Jasnej Góry podają dokładnie i najobszerniej o pielgrzymce piotrkowskiej w 1927 roku. Odnotowana jest ona dnia 16 lipca, w liczbie 550 osób. Organizatorem pielgrzymki była parafia Św. Jakuba (fara), a prowadził ją ks. Pawłowski.

Pielgrzymka na początku była zorganizowana i wyruszała z jednej parafii św. Jakuba. Z czasem gdy powstawały kolejne parafie, również one były organizatorami pielgrzymek, a kierownikiem był jej proboszcz lub wikariusz.