Minął już ponad miesiąc od naszej pielgrzymki, wyjątkowej, pięknej i rekordowej pod względem frekwencji.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przed i podczas naszego pielgrzymowania do tronu Królowej Polski, a w szczególności:

Księżom:

ks. Pawłowi Słabaszewskiemu,
ks. Pawłowi Wronkowskiemu,
ks. Łukaszowi Tarnawicy,
ks. Karolowi Kowalikowi,
ks. Władysławowi Pasiowi,
ks. Dawidowi Gajdzie

oraz grupom:

Muzycznym, Służbie Ruchu, Osobom Technicznym, Bagażowym, Źródełku, Wrzątek, Opiekunom medycznym i Służbom ekologicznym.

oraz wszystkim, którzy z wielką radością, serdecznością i gościnnością przyjęli naszych pielgrzymów oraz każdemu z uczestników za dobre słowa, pomoc, wsparcie i modlitwę.

Zapraszamy również do obejrzenia galerii z tegorocznej pielgrzymki.

Pielgrzymka 2019